Alles wat je moet weten over het FSC®-keurmerk

Bossen zijn misschien wel een van de kostbaarste bezittingen die wij op de wereld hebben. Bossen zijn een bron van biodiversiteit en onmisbaar voor een stabiel klimaat. Door grootschalige en ongereguleerde ontbossing verdwijnen er steeds meer hectares aan natuurlijke bossen. Producten met een FSC®-keurmerk staan voor verantwoord bosbeheer, maar wat houdt dit keurmerk precies in?

Wat is het FSC®-keurmerk?

Het FSC®-keurmerk staat voor Forest Stewardship Council. Dit is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer. Het keurmerk wordt gesteund door overheden, bedrijven en met name milieuorganisaties. Forest Stewardship Council is een non-profitorganisatie en is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen. Het gaat dan voornamelijk over de bossen in tropische gebieden. Het FSC-keurmerk wordt bij TakeAware toegekend aan disposables van hout, papier en karton.

De standaarden voor een FSC-certificaat

De zogenaamde FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer brengt milieu, economische en sociale belangen in balans. Om dit certificaat te bemachtigen zijn er 10 principes van FSC voor verantwoord bosbeheer opgesteld. 

  • Het bosbeheer moet aan de geldende internationale en nationale wetgeving, criteria van FSC en aan internationale verdragen en afspraken voldoen. 
  • De gebruiks- en eigendomsrechten ten aanzien van het land en de bosproducten moeten duidelijk vastgelegd, gedefinieerd en rechtsgeldig zijn. 
  • De rechten, zowel formeel in traditioneel van de lokale bevolking en hun hulpbronnen worden gerespecteerd en erkend. 
  • Op de lange termijn wordt het sociale en economische welzijn van lokale gemeenschappen en bosarbeiders in stand gehouden of verbeterd, door middel van goed bosbeheer. 
  • Op de lange termijn worden de economische, sociale en ecologische functies van het bos veiliggesteld, doordat de producten en voorzieningen die het bos biedt zodanig efficiënt benut worden. 
  • De unieke ecosystemen, biodiversiteit en andere landschappelijke en ecologische waarden van het bosgebied zullen in stand gehouden worden en beschermd. 
  • In het beheerplan staan lange termijn doelen en middelen, ook wordt deze steeds geactualiseerd. Het beheerplan wordt opgesteld en toegepast. 
  • De sociale en ecologische effecten van de toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst.
  • Kenmerkende eigenschappen van bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde worden behouden en versterkt. Daarnaast wordt het bosbeheer in deze bossen met extra zorg uitgevoerd. 
  • Bosplantages zorgen voor aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee ook de druk op natuurlijke bossen afneemt. De bosplantages moeten ook volgens de principes 1 t/m 9 worden beheerd.

FSC Forest Week

'Kies voor bossen. Kies voor FSC.' Dit is het thema van de FSC Forest Week. In de week van 24 t/m 30 september lanceert FSC de campagne FSC Forest Week. De campagne is bedoeld om de consument bewust te maken van verantwoord bosbeheer en verantwoorde consumptie. Tijdens deze campagne kunnen alle FSC-licentiehouders hun krachten bundelen met de FSC missie. Als gevolg hiervan zullen consumenten bij het winkelen bewuster kiezen voor duurzame producten. 

Het FSC®-keurmerk bij TakeAware

Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de biodiversiteit, de dieren die in het bos leven en met de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Daarnaast biedt het een reeks aan voordelen ten opzichte van ongereguleerde ontbossing van natuurlijke bossen. Zo is er ruimte voor hergroei en nemen jonge bomen meer CO2 op dan oude bomen. Het bos wordt opgedeeld in vakken en elk jaar worden er in een ander vak bomen geoogst, zodat het bos zich kan herstellen.

Veel van onze papieren, kartonnen en houten disposables bevatten het FSC®-keurmerk. Benieuwd naar deze producten? Bekijk ons assortiment aan papieren, kartonnen en houten disposables. Heb je vragen over onze producten of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.