Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

De laatste jaren neemt de biodiversiteit enorm af. Ondertussen kunnen we het wel een globale crisis noemen. Het soortenrijkdom aan levende organismen wordt beperkt, met name door menselijke activiteiten. 

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen en geografische gebieden waartoe ze behoren. Een maatstaf voor de biodiversiteit van een gebied is hoe rijk het gebied is aan een bepaalde groep soorten. De biodiversiteit is vaak de indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Het klimaat gaat gepaard met de biodiversiteit, zo zijn tropische gebieden soortenrijker dan bijvoorbeeld polaire gebieden.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Een van de essentiële behoeften in het leven is een gezond ecosysteem. Biodiversiteit zorgt voor een goede kwaliteit bodem, schoon water, schone lucht en bestuiving van de gewassen. Zo zorgen bacteriën en andere levende organismen voor een gezonde bodem voor planten door het afbreken van organisch materiaal tot voedingsstoffen. Bestuivers zorgen voor de voortplanting van planten, deze staan garant voor de voedselvoorziening van de mens. En als laatste zetten planten bijvoorbeeld zonne-energie om en maken ze het beschikbaar voor andere levensvormen. 

Het verlies van biodiversiteit

Levende organismen zijn met elkaar verbonden binnen hun ecosystemen en geografische gebieden. Dit betekent dat het verdwijnen van één soort, impact kan hebben op onze voedselketen. Het is een domino-effect waarbij steeds meer dieren en planten uitsterven. De voornaamste redenen voor het verlies aan biodiversiteit zijn als volgt:

  • Exploitatie of uitbaten: zoals vissen en jagen
  • Vervuiling
  • Verandering in landgebruik, denk aan verstedelijking en ontbossing
  • Klimaatverandering
  • Invasie uitheemse soorten

Maatregelen Europees Parlement

Het voorstel voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 is op 20 mei 2020 goedgekeurd door de Commissie. Op 20 mei zijn er een aantal belangrijke acties besproken die sowieso in 2030 uitgevoerd moeten zijn:

  • Er moeten beschermde gebieden aangelegd zijn die minsten 30% van het land- en zeeoppervlak van de EU bestrijken. 
  • Er moet een toewijzing van €20 miljard per jaar beschikbaar zijn om de biodiversiteit te beschermen en te promoten. Deze promotie kan gerealiseerd worden door EU-fondsen en particuliere en nationale middelen.
  • aangetaste ecosystemen in de EU via specifieke afspraken en maatregelen herstellen.
  • Er moet een ambitieus mondiaal biodiversiteitskader tot stand gebracht worden. 

TakeAware en verantwoord bosbeheer

Veel van onze papieren, kartonnen en houten disposables bevatten het FSC®-keurmerk. Dit keurmerk staat voor verantwoord bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. Daarnaast biedt het een reeks aan voordelen ten opzichte van ongereguleerde ontbossing van natuurlijke bossen. Het bos wordt opgedeeld in vakken en elk jaar worden er in een ander vak bomen geoogst, zodat het bos zich kan herstellen. Zo is er ruimte voor hergroei en nemen jonge bomen meer CO2 op dan oude bomen. 

Benieuwd naar ons assortiment? Bekijk papieren tassen, kartonnen frietbakjes en houten bestek of ga naar alle producten. Heb je vragen over onze producten of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.