Wereld Oceanen Dag: de uitdagingen en wonderen van onze oceanen

Onze oceanen zijn meer dan alleen uitgestrekte watermassa's die onze planeet omringen - ze zijn een onuitputtelijke bron van schoonheid en mysterie. Wereld Oceanen Dag, jaarlijks gevierd op 8 juni, is een internationaal erkende dag gewijd aan het bewustmaken en beschermen van onze oceanenIn dit blog leggen wij je uit waarom deze dag in het leven is geroepen en wat er precies gevierd wordt.

Plasticvervuiling in de oceaan

Waarom is Wereld Oceanen Dag in het leven geroepen?

Wereld Oceanen Dag werd in 1992 officieel ingesteld tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazilië. Het initiatief kwam van de Verenigde Naties, die erkenden dat de oceanen van cruciaal belang zijn voor het behoud van het leven op aarde. Wereld Oceanen Dag biedt een platform om wereldwijd bewustzijn te creëren en samen te werken aan het behoud en duurzaam beheer van onze oceanen. Het roept op tot collectieve actie en moedigt individuen, overheden, bedrijven en organisaties aan om verantwoordelijkheid te nemen en positieve veranderingen door te voeren.

Waarom is Wereld Oceanen Dag belangrijk?

Wereld Oceanen Dag is van groot belang omdat oceanen essentiële ecosystemen vormen die de gezondheid van onze planeet ondersteunen. Ze produceren de helft van de zuurstof die we inademen, reguleren het klimaat, bieden voedsel en zijn een bron van biodiversiteit. Helaas worden de oceanen geconfronteerd met ernstige bedreigingen zoals vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en plastic afval. Deze is bedoeld om mensen bewust te maken van alle problemen en hen aan te moedigen actie te ondernemen om de oceanen te beschermen.

Wat wordt er precies gevierd?

Op Wereld Oceanen Dag worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd om het belang van de oceanen te benadrukken. Deze kunnen onder meer educatieve workshops, schoonmaakacties op stranden, duikexpedities, filmvertoningen en bewustwordingscampagnes omvatten. Het doel is om mensen van alle leeftijden en achtergronden te betrekken en hen te laten zien hoe ze een verschil kunnen maken door duurzame keuzes te maken.

Dit jaar richt de World Ocean Day 2023 Conservation Action zich op het thema van het beschermen van ten minste 30% van ons land, onze wateren en oceanen tegen 2030, deze actie staat ook bekend als "30×30". Deze inspanningen bouwen voort op twee belangrijke overwinningen van de afgelopen zes maanden, waarbij landen zich hebben verbonden om tegen 2030 30% van hun eigen jurisdictie en ook 30% van de internationale wateren als beschermde gebieden aan te wijzen. Voor dit jaar worden individuen aangemoedigd om hun steun voor de bescherming van ons land, onze wateren en oceanen te delen, om zo nationale leiders aan te sporen om zich te houden aan de verplichtingen van 30×30.

Happy World Ocean Day

Bron: worldoceanday.org

De rol van duurzame wegwerpverpakkingen in oceaanbescherming

Duurzame wegwerpverpakkingen spelen een belangrijke rol in het beschermen van de oceanen. Traditionele wegwerpverpakkingen, gemaakt van plastic, belanden vaak in waterwegen en uiteindelijk in de zeeën en oceanen, waar ze een ernstige bedreiging vormen voor het zeeleven en het ecosysteem. Door te kiezen voor duurzame alternatieven zoals biologisch afbreekbare en composteerbare wegwerpverpakkingen, kunnen we de hoeveelheid plastic afval verminderen en het risico op vervuiling van de oceanen minimaliseren. Wereld Oceanen Dag is een belangrijke gelegenheid om ons bewust te maken van de waarde van onze oceanen en de noodzaak om ze te beschermen. Als klant bij ons, draag je bij aan de bescherming van de oceanen door te kiezen voor duurzame(re) disposables of volledig plasticvrije disposables.