De Internationale Dag van de Biodiversiteit

Op 22 mei vieren we wereldwijd de Dag van de Biodiversiteit. Deze belangrijke dag is in 2000 uitgeroepen door de Verenigde Naties om ons bewustzijn over de waarde en het belang van de biodiversiteit te vergroten. 

Het thema van dit jaar is 'Van overeenkomst naar actie: biodiversiteit herstellen'. In een eerdere blogpost hebben we al uitgebreid gesproken over wat biodiversiteit is en waarom het van essentieel belang is. Nu willen we deze gelegenheid aangrijpen om je wat meer te vertellen over de gedachte achter deze dag en waarom deze dag juist dit jaar zo belangrijk is.

De Dag van de Biodiversiteit

De waarde van de biodiversiteit

Biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen die op aarde voorkomen, evenals de ecosystemen waarin ze leven. Het omvat de enorme variëteit aan genen, soorten en ecosystemen die onze planeet ondersteunen.

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit om aandacht te vragen voor de afnemende biodiversiteit en de urgentie om deze te behouden en te beschermen. Het doel is om mensen bewust te maken van de waarde van biodiversiteit, de bedreigingen waarmee het wordt geconfronteerd en de noodzaak om actie te ondernemen om het te behouden.

Biodiversiteit speelt een essentiële rol in het handhaven van de gezondheid van ecosystemen en het bieden van belangrijke ecosysteemdiensten, zoals het bestuiven van gewassen, het zuiveren van water en het reguleren van klimaatpatronen. Het verlies van biodiversiteit heeft wereldwijde gevolgen, waaronder het verlies van habitats, achteruitgang van ecosystemen en het uitsterven van soorten.

Hoewel er steeds meer erkenning is voor het wereldwijde belang van biologische diversiteit voor toekomstige generaties, neemt het aantal soorten aanzienlijk af door menselijke activiteiten. Door deze dag te vieren, worden individuen, organisaties en regeringen aangemoedigd om acties te ondernemen die de biodiversiteit behouden en beschermen. Dit kan variëren van het creëren en beschermen van natuurgebieden, het bevorderen van duurzaam landgebruik, het verminderen van de impact van klimaatverandering tot het ondersteunen van programma's voor behoud en herstel van bedreigde soorten.

Van overeenkomst tot actie: biodiversiteit herstellen

Wist je dat er op dit moment 1 miljoen dier- en plantsoorten met uitsterven worden bedreigd? Het verlies aan biodiversiteit is dan ook een groot probleem dat wereldwijd aandacht vraagt.

Dit jaar is een nog bijzonderder jaar als het gaat om het behoud van de biodiversiteit. Er heerst namelijk een gevoel van hoop met de goedkeuring van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, een historische overeenkomst ondertekend in december 2022 die doelen en concrete maatregelen vastlegt om het verlies van de natuur tegen 2050 te remmen. Hier vind je meer informatie over de overeenkomst.

Daarom is het thema van dit jaar: "Van overeenkomst naar actie: biodiversiteit herstellen". De slogan benadrukt dat nu we een wereldwijd actieplan hebben, we vóór 2030 alle maatregelen moeten implementeren die in de overeenkomst zijn opgenomen. Alleen op deze manier kunnen we tegen 2050 een beschermde en duurzame biologische diversiteit bereiken.

Duurzame disposables met FSC®-keurmerk

Bij TakeAware vind je een breed aanbod aan disposables die het Forest Stewardship Council (FSC®) keurmerk dragen. Dit keurmerk staat voor verantwoord bosbeheer en streeft naar het behoud en herstel van de biodiversiteit in bosgebieden. Dit omvat het beschermen van kwetsbare ecosystemen, het behouden van habitats voor bedreigde soorten en het waarborgen van de genetische diversiteit van bomen en planten. Op deze manier wordt tegelijkertijd ontbossing tegengegaan, wat belangrijk is om de CO2 uitstoot te verminderen en klimaatverandering te bestrijden.

Veel van onze papieren, kartonnen en houten disposables bevatten het FSC®-keurmerk. Ben je benieuwd naar deze producten? Neem snel een kijkje bij onze papieren, kartonnen of houten disposables en draag ook een steentje bij aan het behouden van de biodiversiteit!